Син: Няма да помниш това, но аз го правя

post-title

Майка е човекът, който ни познава от самото начало; от момента на нашето раждане. Неговата любов изисква нищо в замяна, а в паметта му може би в дневник или тетрадка ще бъдат запазени важни моменти, които той винаги ще помни, дори когато сме ги забравили.

Когато бях в раждане, шепнеше ти: можем да направим това

Когато ме погледна за първи път и сърцето ми спря

Начинът, по който излекуваш счупения ми дух и превърна сърцето ми в силенКогато бях горд да ви видя да играете с други деца

Когато ме накара да се смея с твоята благодарност

Начинът, по който ме гледаше, когато беше толкова малък

Вашият безкраен пристъп на смях заради гъделичкането

Когато бях до леглото всяка нощ и се страхувах да знам дали го правя правилноТова чувство в сърцето ми всеки път, когато видях, че сте по-големи и по-независими

Когато те прегърнах, мислех за това колко бързо се разрастваш и колко голяма ще получиш

Това и много повече няма да запомните, но аз го правя; и ще запазя тези спомени в сърцето си и за двама ни

Съдебен спорТ в "Съдебен спор" - "От кадя на кадя?" (Юли 2021)


Top